روزشمار جنگ

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل متحد تهرانی 762
2 ورود نیروهای سازمان ملل به تهران و بغداد پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت (1367 ش) تهرانی 783
3 ورود آزادگان سرافزار به ايران اسلامي تهرانی 783
4 عمليات مرصاد تهرانی 763
5 پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت تهرانی 832
6 بمباران شيميايي حلبچه توسط رژيم بعث عراق تهرانی 776
7 بمباران شيميايي سردشت توسط قواي بعث عراق تهرانی 794
8 عملیات کربلای 5 تهرانی 813
9 عمليات والفجر 8 و فتح فاو تهرانی 828
10 عملیات بدر تهرانی 800
11 عملیات خیبر تهرانی 755
12 عملیات والفجر مقدماتی تهرانی 763
13 عملیات رمضان تهرانی 811
14 حماسه آزادسازي خرمشهر تهرانی 761
15 عملیات بیت المقدس تهرانی 850
16 عملیات فتح المبین تهرانی 793
17 عملیات طریق القدس تهرانی 768
18 عملیات ثامن الائمه تهرانی 781
19 عملیات نصر تهرانی 753
20 اشغال خرمشهر توسط قوای بعث عراق تهرانی 763

صفحه 1 از 2

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت پیشکسوتان جهاد و شهادت می باشد.

info@pishkesvat.ir