روزشمار جنگ

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل متحد تهرانی 709
2 ورود نیروهای سازمان ملل به تهران و بغداد پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت (1367 ش) تهرانی 730
3 ورود آزادگان سرافزار به ايران اسلامي تهرانی 730
4 عمليات مرصاد تهرانی 707
5 پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت تهرانی 778
6 بمباران شيميايي حلبچه توسط رژيم بعث عراق تهرانی 722
7 بمباران شيميايي سردشت توسط قواي بعث عراق تهرانی 743
8 عملیات کربلای 5 تهرانی 759
9 عمليات والفجر 8 و فتح فاو تهرانی 773
10 عملیات بدر تهرانی 750
11 عملیات خیبر تهرانی 706
12 عملیات والفجر مقدماتی تهرانی 712
13 عملیات رمضان تهرانی 758
14 حماسه آزادسازي خرمشهر تهرانی 707
15 عملیات بیت المقدس تهرانی 800
16 عملیات فتح المبین تهرانی 738
17 عملیات طریق القدس تهرانی 714
18 عملیات ثامن الائمه تهرانی 727
19 عملیات نصر تهرانی 702
20 اشغال خرمشهر توسط قوای بعث عراق تهرانی 709

صفحه 1 از 2

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت پیشکسوتان جهاد و شهادت می باشد.

info@pishkesvat.ir