روزشمار جنگ

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل متحد تهرانی 812
2 ورود نیروهای سازمان ملل به تهران و بغداد پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت (1367 ش) تهرانی 836
3 ورود آزادگان سرافزار به ايران اسلامي تهرانی 841
4 عمليات مرصاد تهرانی 816
5 پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت تهرانی 879
6 بمباران شيميايي حلبچه توسط رژيم بعث عراق تهرانی 829
7 بمباران شيميايي سردشت توسط قواي بعث عراق تهرانی 844
8 عملیات کربلای 5 تهرانی 867
9 عمليات والفجر 8 و فتح فاو تهرانی 882
10 عملیات بدر تهرانی 845
11 عملیات خیبر تهرانی 805
12 عملیات والفجر مقدماتی تهرانی 811
13 عملیات رمضان تهرانی 862
14 حماسه آزادسازي خرمشهر تهرانی 815
15 عملیات بیت المقدس تهرانی 896
16 عملیات فتح المبین تهرانی 858
17 عملیات طریق القدس تهرانی 821
18 عملیات ثامن الائمه تهرانی 830
19 عملیات نصر تهرانی 800
20 اشغال خرمشهر توسط قوای بعث عراق تهرانی 813

صفحه 1 از 2

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت پیشکسوتان جهاد و شهادت می باشد.

info@pishkesvat.ir