روزشمار جنگ

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل متحد تهرانی 683
2 ورود نیروهای سازمان ملل به تهران و بغداد پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت (1367 ش) تهرانی 702
3 ورود آزادگان سرافزار به ايران اسلامي تهرانی 704
4 عمليات مرصاد تهرانی 681
5 پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت تهرانی 750
6 بمباران شيميايي حلبچه توسط رژيم بعث عراق تهرانی 694
7 بمباران شيميايي سردشت توسط قواي بعث عراق تهرانی 714
8 عملیات کربلای 5 تهرانی 735
9 عمليات والفجر 8 و فتح فاو تهرانی 744
10 عملیات بدر تهرانی 724
11 عملیات خیبر تهرانی 678
12 عملیات والفجر مقدماتی تهرانی 686
13 عملیات رمضان تهرانی 731
14 حماسه آزادسازي خرمشهر تهرانی 682
15 عملیات بیت المقدس تهرانی 773
16 عملیات فتح المبین تهرانی 714
17 عملیات طریق القدس تهرانی 685
18 عملیات ثامن الائمه تهرانی 702
19 عملیات نصر تهرانی 676
20 اشغال خرمشهر توسط قوای بعث عراق تهرانی 685

صفحه 1 از 2

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت پیشکسوتان جهاد و شهادت می باشد.

info@pishkesvat.ir