روزشمار جنگ

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل متحد تهرانی 658
2 ورود نیروهای سازمان ملل به تهران و بغداد پس از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت (1367 ش) تهرانی 673
3 ورود آزادگان سرافزار به ايران اسلامي تهرانی 677
4 عمليات مرصاد تهرانی 657
5 پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت تهرانی 720
6 بمباران شيميايي حلبچه توسط رژيم بعث عراق تهرانی 670
7 بمباران شيميايي سردشت توسط قواي بعث عراق تهرانی 683
8 عملیات کربلای 5 تهرانی 709
9 عمليات والفجر 8 و فتح فاو تهرانی 709
10 عملیات بدر تهرانی 693
11 عملیات خیبر تهرانی 654
12 عملیات والفجر مقدماتی تهرانی 662
13 عملیات رمضان تهرانی 710
14 حماسه آزادسازي خرمشهر تهرانی 655
15 عملیات بیت المقدس تهرانی 742
16 عملیات فتح المبین تهرانی 689
17 عملیات طریق القدس تهرانی 663
18 عملیات ثامن الائمه تهرانی 672
19 عملیات نصر تهرانی 652
20 اشغال خرمشهر توسط قوای بعث عراق تهرانی 660

صفحه 1 از 2

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت پیشکسوتان جهاد و شهادت می باشد.

info@pishkesvat.ir